Dharma Flower Temple

Dharma Flower Buddhist Temple - Tucson, Arizona

Pháp Hoa Mật-Tịnh Đạo Tràng

Mat Tong Tinh Do

Nam-mô A-Di-Đà Glossary Link Phật!

Xin chào mừng quý đạo-hữu đến với Pháp-Hoa Phật-Tự tại Tucson, Arizona. Pháp-Hoa Tự hoàn toàn tu về Mật-Tông Tịnh-Độ ngõ-hầu giúp cho các Phật-tử có tâm chơn-chánh tu-học, do nơi cửa mầu của Tịnh-Độ Pháp-Môn mà được dự vào trong vòng Vãng-Sanh (Cực-Lạc), giải-thoát khỏi sanh-tử, luân-hồi. Phụ thêm vào đó là pháp-môn Mật-Tông, lấy sự gia-trì Ấn-Chú để tự bảo-hộ thân, tâm của mình trên đường tu-học Phật-pháp. Pháp-môn Mật-Tịnh song tu nơi đây được chánh truyền từ sư-tổ cố Hòa-Thượng Đại Ninh Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm.

Chúng tôi cũng xin mời quý đạo-hữu cùng đọc các bức THƯ GỬI NGƯỜI HỌC PHẬT được sưu-tập thường xuyên nơi đây. Những bức thư này được cố Hòa-Thượng THÍCH HẢI-QUANG và viện-chủ Ưu-Bà-Di Bồ-Tát giới Bảo-Đăng hết lòng biên-soạn để: hồi-đáp, hoặc minh-giải lên các điều thắc-mắc, nghi-ngờ của hàng Phật-tử tu-học từ nhiều nơi, đã có gởi thư hoặc điện-thoại đến chùa cầu hỏi. Cầu chúc cho quý đọc-giả thu được nhiều lợi ích về Phật-pháp qua những bức Thư Gửi Người Học Phật  này.

 A-Di-Đà Phật!

 

Ban Hoằng-pháp tha-thiết kêu-gọi sự phát-tâm tùy-hỷ vào quỹ ấn-tống Kinh-điển, hầu có được thêm ít nhiều phương-tiện trong việc hoằng-dương Phật-pháp.
Chân Thành Cảm tạ.
A-Di-Đà Phật!

Gởi tịnh-tài đến Paypal của Chùa

Cập nhật ngày Thứ tư, 13 Tháng 8 2014 12:29

THP 90 - Cái TÂM ở đâu?

Download (tải) PDF file

Mat Tong Tinh Do

Cập nhật ngày Thứ bảy, 31 Tháng 1 2015 20:55 Đọc thêm...

ẤN-TỐNG Kinh Sách

MẬT TÔNG - TỊNH ĐỘ: NGHI THỨC HÀNH TRÌ và GIẢNG GIẢIThập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội

Nam-Mô A-DI-ĐÀ Glossary Link PHẬT!

Kính thưa quý Đạo-Hữu,

Pháp-Hoa Tự đang ấn-tống quyển: Nghi Thức Hành Trì Mật Tông - Tịnh Độ và Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội

Quyển này do Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm biên-soạn kèm theo phần giảng-giải của cố Hòa-Thượng Thích Hải Quang và Bồ-tát giới Bảo-Đăng nói về:

  1. Thế nào là Pháp Môn Mật-tông ?
  2. • Tại sao phải trì Chú ?
    • Công-năng và thần-lực của câu “Thần-chú”
  3. Tịnh-Độ: Phương Cách Vãng Sanh Trong Hiện Đời
  4. Làm cách nào để hoá giải được thiên-tai và nạn nghiệp.
  5. Nghiệp Quả và Sám Hối Diệt Tội
  6. Phương Thức Hành Trì Mật-Tịnh song-tu
Cập nhật ngày Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 06:51 Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 2

Dharma Flower Buddhist Temple

Dharma Flower Temple of  Tucson, Arizona is a Pureland-Esoteric Temple practicing Buddha and Mantra Recitation. We teach spiritual and physical healing thru transcendental meditation and other cultivation techniques.

Contact

We are open to the public every
Sunday 10:00 AM - 5:00 PM
(Service begins at 10:00 AM)

 

1107 E 32nd St., Tucson, AZ 85713
(520) 445 - 7747