Dharma Flower Temple

Dharma Flower Buddhist Temple - Tucson, Arizona

Pháp Hoa Mật-Tịnh Đạo Tràng

Mat Tong Tinh Do

Cập nhật ngày Thứ bảy, 05 Tháng 4 2014 20:17 Đọc thêm...

Thư Mời Đại-Lễ Phật-Đản

Mat Tong Tinh Do

Thông Bạch Tái Bản 2 Quyển Hồi Ký

THÔNG-BẠCH về việc TÁI-BẢN 2 quyển HỒI-KÝ

         1. NIỆM Glossary Link PHẬT TĂNG Sa-Môn THÍCH                HẢI-QUANG

         2. VÔ NHẤT ĐẠI SƯ - MỘT CAO TĂNG                  CẬN ĐẠI

         3NIỆM PHẬT THẬP YẾU do Vô Nhất Đại Sư                Thích Thiền Tâm Hòa Thượng biên soạn

         4. SÁM HỐI DIỆT TỘI

         5. LIÊN TÔNG THẬP TAM TỔ do Vô Nhất                                                                               Đại Sư soạn dịch và Cố HT. Thích Hải                                                                                       Quang chú giải

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 3 2014 09:44 Đọc thêm...

Nâng Cấp Website

Xin Kính thưa quý Đạo Hữu,

Kể từ ngày 19 tháng 3 cho đến 5 tháng 4, chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp website dharmaflowertemple.com
 - lên hệ thống quản lý nội dung mới, dự kiến sẽ kéo dài từ


9 giờ tối cho đến 3 giờ sáng, mỗi thứ tư, và suốt ngày mỗi thứ bảy.

Trong thời gian trên, quý vị có thể sẽ gặp khó khăn khi vào website của Chùa, những đường dẫn kết nối đến các bài viết, nội dung của website có thể không hoạt động, hoặc giao diện của websitedharmaflowertemple.com
 - sẽ thay đổi khi chúng tôi đang cài đặt thiết kế mới.


Xin cảm tạ sự hỗ trợ và kiên nhẫn của quý vị,
Chùa Pháp Hoa

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 18 Tháng 3 2014 20:34

Trang 1 trong tổng số 3

Dharma Flower Buddhist Temple

Dharma Flower Temple of  Tucson, Arizona is a Pureland-Esoteric Temple practicing Buddha and Mantra Recitation. We teach spiritual and physical healing thru transcendental meditation and other cultivation techniques.

Contact

We are open to the public every
Sunday 10:00 AM - 5:00 PM
(Service begins at 10:00 AM)

 

1107 E 32nd St., Tucson, AZ 85713
(520) 445 - 7747